Tävling semesterminne

 

1 Lena Törnqvist
2 Susanne Öhlin
3 Gunilla Nilsson
4 Mariana Sörbergs
  Mary Lindberg
5 Louise Rosén
6 Eva Arthursson
 

Lisskulla Lindgren

Övriga i bokstävsordning

  Birgitta Toms
  Gullan Nilsson
  Inger Hinders
  Lillian Lindersson
  Maj-Gun Käll
  Margareta Hansson
  Simone Streuxner
  Vanja Setréus