Bilder från maratonhelgen

Gun

Aastas 100 hjärtan

Del av Louise skräptäcke

Simones minidahlior

Bibis barntäcke

Medlemsbrev för oktober utskickat

 

Har du inte fått brevet kontakta info@ovansiljansquilt.se 

 

 

 

Kommande syträffar

http://www.ovansiljansquilt.se/21062195

 

 

Här visar vi upp vad vi gjorde under Eva Holens kurser i juli 2018

Uppdaterad 4 november2018 -kontakt info@ovansiljansquilt.se

Louise Rosén