Vi hade sista träffen för terminen utomhus!

Bilder finns under egen rubrik!

http://www.ovansiljansquilt.se/21062185

 

Ha en trevlig sommar så hoppas vi att vi kan ses under normala förhållanden i höst!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Några alster från vårens träffar

Vissa klara och andra på gång!

Gun

Lillian

Aasta

Gun

Maria Bussler höll kurs i collage 8-9 februari

Nedan är några resultat.....

2019 års utmaning - redovisningen uppskjuten till hösten!

Uppdaterad 17 maj 2020 - kontakt info@ovansiljansquilt.se

Louise Rosén