Ursäkta att det tar så lång tid att uppdatera!!!

Min (Louise) quilt med vinmotiv från 2017 års utställning.

 

 

Under bearbetning.........

Uppdaterad 1 nov 2019 - kontakt info@ovansiljansquilt.se

Louise Rosén