Vi måste avsluta redan den 19:e juli

Nytt datum se ovan

Fåglar hittar alltid hem.

Pga av omständigheter som vi inte råder över måste utställningen minska med en dag vi håller alltså på mellan 12-19 juli.

Byt gärna ut tidigare affischer mot ovanstående.

Nytt medlemsbrev kommer första veckan i februari.

 

 

 

 

 

Kommande syträffar

http://www.ovansiljansquilt.se/21062195

 

 

Bilder från maratonhelgen hösten 2018

Gun

Aastas 100 hjärtan

Del av Louise skräptäcke

Simones minidahlior

Bibis barntäcke

Uppdaterad 29 jan 2019 - kontakt info@ovansiljansquilt.se

Louise Rosén